baş_banner

Biz hakda

Biz hakda

/ biz hakda /

Şanhaý Mida Kabel Group Limited doly golçur kärhanasy Şanhaý Mida EV Power Co., Ltd., her dürli EV birikdirijisi we EV zarýad beriji rozetkalary, EV zarýad beriş kabelleri, göçme EV zarýad beriji, täze energiýa elektrik ulagy zarýad enjamlaryny öndürýän ýokary tehnologiýaly öndüriji. CCS Combo 2 birleşdirijisi, CCS Combo 1 birleşdirijisi, CHAdeMO wilkasy, diwara gurlan EV zarýad bekedi, DC zarýad bekedi we EV esbaplary.Önümlerimiziň hemmesi CE, TUV we UL şahadatnamasyny alýar.Müşderimiz üçin köplenç OEM we ODM hödürleýäris, önümlerimiz Europeewropada, Amerikada, Aziýada we ş.m. meşhur. Häzirki wagtda Mida Group täze energiýa awtoulag hereketlendirijisiniň ösüşine üns berýär, biz bu pudakda öňdebaryjy we täzelikçi bolmak kararyna geldik.

Professional EVSE öndürijisi hökmünde MIDA Topary müşderilere has ygtybarly, has täsirli we has durnukly hünär zarýad enjamlary bilen üpjün etmäge ünsi jemleýär.MIDA-nyň EV önümleri EV zarýad meýdançasyndaky öý we täjirçilik bazarlaryna gönükdirilendir.

MIDA Topary önümçilik tejribesine baý, her bir müşderiniň seslenmelerine baha berýär we önümiň funksiýalaryny giňeltmäge we önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmaga hemişe ygrarly.OEM we ODM hyzmatlary elýeterlidir.Dilerleri goldamak boýunça giňişleýin maksatnamalary ýerine ýetirmek bilen, müşderilerimiziň satuwlarynyň köpelmegine kömek etmek üçin özümizi bagyşlaýarys. Önümiň doly meýilleşdirilmegine sag bolsun aýdýaryn, MIDA müşderileriň artýan isleglerini kanagatlandyryp, täze EV önümlerini yzygiderli çykaryp bilýär we şeýlelik bilen has giň gerimi öz içine alýar. ulanyjylaryň we ulanylyş ssenarileriniň.

Mida Topary, "hil jan, ýagşy niýet ýörelgesi, innowasiýa geljege ýolbaşçylyk edýär" diýen iş pelsepämizi dowam etdirmäge çalyşýar.Customershli müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak üçin bäsdeşlik bahasyny, köp mukdarda önümleri we satuwdan soň gowy hyzmat hödürläris we bäsdeşlik ukybymyzy ýokarlandyrarys we ýeňiş gazanmak ýagdaýyny hem gazanarys. müşderilerimiz hökmünde.Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Esasy gymmatlyklarymyz: hil ruh, innowasiýa geljege alyp barýar

Jemgyýetçilik wezipämiz: Güýç geçirmek we geljegi birleşdirmek

Işleýän ruhumyz: Yhlas, hünärmenlik tutanýerliligi, sazlaşyk, täzelik

Korporatiw gözýetimimiz: Greenaşyl önümleri öndürmek, geljekki durmuşy ýagtylandyrmak

Önüm çyzygy

/ biz hakda /
/ biz hakda /
EV kabelini kesiň
/ biz hakda /
Önüm çyzygy
Elektrik awtoulag zarýad berijisi
Awtoulag zarýady
EV zarýad beriji barlaghanasy
Awtoulag zarýad paketi

Hyzmatdaşlarymyz

ABB2
TATAMOTOR
3
DETAS
E3DC
2
oturgyç
laadstation-renault
laadstation-porsche
laadstation-peugeot

  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň