baş_banner

Taslama

 • Elektrikli zarýad bermek üçin EV zarýad beriş görnüşleri

  Elektrikli zarýad bermek üçin EV zarýad beriş görnüşleri

  Elektrikli awtoulag zarýad bermek üçin EV zarýad beriş görnüşleri Elektrikli awtoulag satyn almazdan ozal, nirä zarýad bermelidigini bilmelisiňiz.Şeýlelik bilen, awtoulagyňyz üçin dogry birleşdiriji wilka bilen ýakyn ýerde zarýad beriş stansiýasynyň bardygyna göz ýetiriň.Döwrebap elektrik ulaglarynda ulanylýan birleşdirijileriň ähli görnüşleri we nädip tapawutlandyrmaly ...
  Koprak oka
 • EV-ä zarýad bermek: EV zarýad beriş stansiýalary nähili işleýär?

  EV-ä zarýad bermek: EV zarýad beriş stansiýalary nähili işleýär?

  EV-ä zarýad bermek: EV zarýad beriş stansiýalary nähili işleýär?lektiki ulag (EV) EV-e eýe bolmagyň aýrylmaz bölegidir.Electrichli elektrikli awtoulaglarda gaz baky ýok - awtoulagyňyzy gallon gaz bilen doldurmagyň ýerine, ýangyç guýmak üçin awtoulagyňyzy zarýad beriş stansiýasyna dakyň.Ortaça EV sürüjisi 8 ...
  Koprak oka
 • Awtoulag duralgasyndaky elektrik awtoulag zarýad bekedi üçin EV DC çalt zarýad beriji

  Awtoulag duralgasyndaky elektrik awtoulag zarýad bekedi üçin EV DC çalt zarýad beriji

  Awtoulag duralgasyndaky elektrik awtoulag zarýad bekedi üçin EV DC çalt zarýad beriji awtoulag duralgasyndaky EV DC çalt zarýad beriji awtoulag duralgasynyň eýesi sürüjilere elektrik awtoulag zarýad bermek hyzmatyny hödürlemek üçin has meşhurdyr.Beýleki tarapdan, bu sürüjileri ýolda sürmek üçin elektrikli awtoulag satyn almaga höweslendirer.Bec ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagy üçin zarýad nokatlary üçin DC çalt zarýad bermek

  Elektrik ulagy üçin zarýad nokatlary üçin DC çalt zarýad bermek

  Elektrik ulagy üçin zarýad nokatlary Europeewropada, Amerikada, Aziýada, Awstraliýada, hatda Günorta Amerikada we Günorta Afrikada gurulýan EV zarýad beriş hyzmatlary üçin elektrik ulagy (EV) zarýad beriş stansiýasydyr.MIDA POWER hyzmatdaşlar bilen (EV) elektrik ulagynyň ulgamyny ösdürmek üçin işleýär ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulaglaryna zarýad beriş stansiýalary üçin DC çalt zarýad beriji

  Elektrik ulaglaryna zarýad beriş stansiýalary üçin DC çalt zarýad beriji

  Elektrikli awtoulag zarýad beriş stansiýalary üçin DC çalt zarýad beriji DC çalt zarýad beriji adatça 50kW zarýad beriş modullary ýa-da has ýokary güýç bilen birleşdirilýär.DC çalt zarýad beriji köp standart zarýad beriş protokollary bilen birleşdirilip bilner.Köp standartly DC çalt zarýad berijiler, CCS, CHA ýaly birnäçe zarýad beriş standartlaryny goldaýarlar ...
  Koprak oka
 • 60KW CCS GBT DC çalt zarýad beriji haýsy pozisiýalarda bolup biler?

  60KW CCS GBT DC çalt zarýad beriji haýsy pozisiýalarda bolup biler?

  60KW CCS GBT DC Çalt zarýad beriji akyl, çalt, ygtybarly we ähliumumy.Locationeriňizde ajaýyp EV zarýad beriş çözgüdi bilen üpjün ediň.Onuň modulizasiýasy zarýad bermek üçin 60 kWt çenli köpelmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem iki sany elektrik ulagy.60KW CCS GBT DC çalt zarýad beriji funksiýa 1.Grasen 60K ...
  Koprak oka
 • 150KW CCS 2 TUV CE şahadatnamasy bilen EV DC çalt zarýad beriji stansiýa

  150KW CCS 2 TUV CE şahadatnamasy bilen EV DC çalt zarýad beriji stansiýa

  TUV-CE kepilnamasy näme TUV nyşany, nemes TUV tarapyndan komponent önümleri üçin ýöriteleşdirilen ygtybarly tassyklama belligi bolup, Germaniýada we Europeewropada giňden kabul edildi.Şol bir wagtyň özünde, kärhanalar TUV nyşanyna ýüz tutanda CB şahadatnamasyny birleşdirip, şeýlelik bilen şahadatnama alyp bilerler ...
  Koprak oka
 • Powerokary güýçli DC çalt zarýad beriş stansiýasynyň artykmaçlyklary

  Powerokary güýçli DC çalt zarýad beriş stansiýasynyň artykmaçlyklary

  Mysal hökmünde 200KW CCS CHADEMO DC çalt zarýad beriş stansiýasyny alyň.Grasen 200KW CCS CHADEMO DC çalt zarýad beriş stansiýasy ähli elektrik ulaglaryna (ýokary woltly bat bilen enjamlaşdyrylan elektrik ulaglaryny goşmak bilen) ýokary çalt, ygtybarly, akylly, uniwersal we amatly zarýad bermek üçin ýörite döredildi ...
  Koprak oka
 • DC çalt elektrik awtoulag zarýad bekedi üçin CCS 2 görnüşli birleşdiriji

  DC çalt elektrik awtoulag zarýad bekedi üçin CCS 2 görnüşli birleşdiriji

  CCS Type 2 Gun (SAE J3068) 2-nji görnüşli kabeller (SAE J3068, Mennekes) Europeewropa, Awstraliýa, Günorta Amerika we başgalar üçin öndürilen EV-e zarýad bermek üçin ulanylýar.Bu birleşdiriji bir ýa-da üç fazaly üýtgeýän tok goldaýar.Şeýle hem, DC zarýad bermek üçin göni akym bölümi bilen CCS Combo-a çenli uzaldyldy ...
  Koprak oka
 • Bizi yzarla:
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
 • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň