MIDA toparyna hoş geldiňiz

Şanhaý Mida EV Power Co., Ltd Hytaýda täze energiýa elektrik ulaglaryna zarýad beriş önümlerini öndüriji bolup durýar, MIDA topary müşderilere has ygtybarly, has täsirli we has akylly hünärli zarýad beriş enjamlary bilen üpjün etmäge ünsi jemleýär.MIDA-nyň EV önümleri, her dürli EV birikdiriji we EV rozetkalary, akylly EV zarýad beriji, EV zarýad beriji kabeller, göçme EV zarýad beriji enjam, EV zarýad bekedi, EV adapteri, CCS Combo 1 wilka we CCS1 giriş, CCS Combo 2 wilka we CCS2 giriş we ş.m. Önümlerimiz CE, TUV we UL şahadatnamasyny alýarlar.MIDA topary önümiň funksiýalaryny giňeltmäge we önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmaga hemişe ygrarly. Müşderimiz üçin köplenç OEM we ODM hyzmatlaryny edýäris.MIDA topary “Hil biziň medeniýetimiz we janymyzdyr” diýýär.Önümlerimiz Europeewropada, Demirgazyk Amerikada, Aziýada we ş.m. meşhur. Häzirki wagtda täze energiýa elektrik ulaglarynyň çalt ösmegi bilen MIDA adamzat siwilizasiýasynyň ösmegine goşant goşmak üçin kompaniýanyňyz bilen birleşmäge umyt baglaýar.

Täze energiýa elektrik ulaglarynyň çalt ösmegi bilen elmydama "Hil biziň medeniýetimiz" diýýäris .MIDA ýaşaýyş gurşawymyzy goramak we adamzat siwilizasiýasynyň ösmegine goşant goşmak üçin siziň kompaniýaňyz bilen işleşmek isleýär.
Biz has ygtybarly, has akylly we has çalt öndürip, zarýad beriji enjamlary dizaýn etmäge we öndürmäge borçlanýarys.
 • Ajaýyp topar: Çalt jogap bermek we gowy hyzmat bermek üçin professional satuw topary.
 • Qualityokary hil: Hil biziň medeniýetimiz, önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris we hünärmen QC toparymyz bar.
 • UL, TUV, CE, ROHS, ISO9001, IATF 16949 Hil ulgamy kepilnamasy ýaly doly şahadatnama
 • Ylmy barlaglar: Ajaýyp gözleg we gözleg topary, 8 ýyldan gowrak hünärli çözgütleri hödürleýän tejribeli inersenerler
 • Custöriteleşdirilen hyzmatlar: OEM & ODM kabul ediň, EV zarýad bekedi we göçme EV zarýad berijini özleşdirmek
 • Önümçilik ussahanasy: Hepdede 4000+ sany doly awtomatlaşdyrylan önümçilik ussahanasy
 • Mysal üçin, DHL, UPS, TNT, Fedex Express tarapyndan çalt eltiş hyzmatyny hödürleýäris.
 • Hyzmatlar: Satuwdan soňky goldaw, Tehniki goldaw, Önümleriň suratlary we wideo goldawy
 • Win-win Hyzmatdaşlygy: biz siziň işiňiz üçin has köp gymmatlyk getirýäris, MIDA siziň peýdanyňyza has köp üns berýäris, iş maksadymyz bolsa 100% kanagatlandyrýarsyňyz

Plughli ulag belgilerine laýyk gelýäris

 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Hyzmatdaşymyz
 • Bizi yzarla:
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
 • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň