baş_banner

EV zarýad beriji rejeleri

123232

Elektrikli awtoulag zarýad beriş tertibi

1-nji derejeli EV zarýad beriji

1-nji derejeli zarýad, awtoulag bilen goşulan zarýad berijini ulanyp, elektrik ulagy (EV) zarýad alanyňyzda bolýar.Bu zarýad berijileri bir ujy bilen islendik 120V rozetkasyna, beýleki ujuny bolsa göni maşyna dakyp bolýar.20 sagatda 200 kilometre (124 mil) zarýad berip biler.

MIDA EV Chargers bu tehnologiýany üpjün etmeýär we müşderilerine ulanmazlygy maslahat berýär.
Içerki ýa-da senagat rozetkasy arkaly 16 A çenli üýtgeýän tokda (CA) ýüze çykýan zarýad, ulag bilen gorag we aragatnaşyk ýok.
1-nji tertip, adatça ýeňil ulaglar, mysal üçin elektrik motosiklleri üçin ulanylýar.

tertibi1

2-nji dereje EV zarýad beriji

2-nji derejeli zarýad berijiler köplenç bir wagtyň özünde satyn alynsa-da, awtoulagdan aýratyn satylýar.Bu zarýad berijiler biraz çylşyrymly gurnama talap edýär, sebäbi olar 240V rozetka dakylýar, bu elektrik awtoulagyna we zarýad berijä baglylykda 3-7 esse çalt zarýad bermäge mümkinçilik berýär.Bu zarýad berijileriň hemmesiniň SAE J1772 birleşdirijisi bar we Kanadada we ABŞ-da onlaýn satyn almak üçin elýeterlidir.Adatça elektrikçi gurmaly bolýarlar.Bu gollanmada 2-nji derejeli zarýad beriş stansiýalary barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

tertibi2

3-nji tertip

3-nji dereje
Ahyrynda, käbir jemgyýetçilik stansiýalary 3-nji derejeli zarýad berijiler, DCFC ýa-da DC çalt zarýad berijiler hem diýilýär.Bu zarýad beriş stansiýalary ulaga zarýad bermegiň iň çalt usulydyr.Her EV 3 EV zarýad beriji derejesinde zarýad alyp bilmejekdigine üns beriň.

Çalt zarýad bermek üçin CHAdeMO we SAE Combo (“Combo Charging System” üçin CCS hem diýilýär) elektrik awtoulag öndürijileri tarapyndan iň köp ulanylýan birikdirijilerdir.Bu iki birleşdiriji çalşylmaýar, ýagny CHAdeMO porty bolan awtoulag SAE Combo wilkasy we tersine zarýad alyp bilmeýär.Bu dizel nasosynda dolduryp bilmeýän gaz ulagyna meňzeýär.

Üçünji möhüm birleşdiriji, Teslas tarapyndan ulanylýan birikdiriji.Şol birleşdiriji 2-nji we 3-nji derejeli Supercharger Tesla zarýad beriş stansiýalarynda ulanylýar we diňe Tesla awtoulaglary bilen gabat gelýär.

tertibi3

Mode 4 DC çalt zarýad beriji

4-nji re oftenime köplenç “DC çalt zarýad” ýa-da diňe “çalt zarýad” diýilýär.Şeýle-de bolsa, 4-nji re modeim üçin giňden üýtgeýän zarýad beriş nyrhlaryny göz öňünde tutup - (häzirki wagtda göçme 5kW birlikden 50kW we 150kW çenli başlaýar, ýakyn wagtda 350 we 400kW standartlary çykarylar)
Haçan-da zarýad beriş gözegçilik we gorag funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan göni tokda (CD) zarýad nokadyndan geçende bolýar. 80 A çenli toklar üçin 2 görnüşli zarýad beriji wilka ýa-da 200-e çenli toklar üçin Combo Type bilen üpjün edilip bilner. 170 kWt güýji bolan A.

图片 1
1232dw

  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň