baş_banner

Lomaý bahasy Hytaý Hytaý DC Çalt EV zarýad beriji görnüşi 2 CCS kombinaty 150A Combo 2 zarýad beriji ýarag

Gysga düşündiriş:

Model: DSIEC3m-EV125S, DSIEC3m-EV150S, DSIEC3m-EV200S
1. Häzirki baha : 125A / 150A / 200A
2. Operasiýa wolt : DC 1000V
3. izolýasiýa garşylygy : M 1000MΩ (DC500V)
4. DC Maks zarýad beriş güýji: 127.5KW
5.AC Maks zarýad beriş güýji: 41.5KW
CCS görnüşi 2 Erkek rozetka / giriş (EV tarapy)CCS 2 zarýad rozetkasy EUB standartlaryna laýyk gelýär.ccs2 zarýad beriş rozetkasy CCS2 elektrik awtoulaglaryna gurup biler.200A EV awtoulag tarapy üçin Combo 2 rozetka, elektrik ulagy üçin 150A CCS Combo 2 rozetka.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp administrasiýamyz, kuwwatly tehniki ukybymyz we berk ýokary hilli dolandyryş prosedurasy bilen, alyjylarymyza ygtybarly ýokary hilli, amatly satuw bahalary we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.Elbetde, iň jogapkärli hyzmatdaşlaryňyzyň biri bolmak we lomaý bahadan Hytaý Hytaý DC çalt EV zarýad beriji görnüşi 2 CCS kombinaty 150A Combo 2 zarýad ýaragy üçin kanagatlandyrmagy gazanmagy maksat edinýäris, gözlegiňize baha berýäris, Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň , size ASAP jogap bereris!
Ajaýyp administrasiýamyz, kuwwatly tehniki ukybymyz we berk ýokary hilli dolandyryş prosedurasy bilen, alyjylarymyza ygtybarly ýokary hilli, amatly satuw bahalary we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.Elbetde, iň jogapkärli hyzmatdaşlaryňyzyň biri bolmak we göwnüňizden turmagy maksat edinýärisHytaý awtoulag giriş zarýad berijisi, Elektrik ulaglaryna geçiriji zarýad bermek, Önümlerimiz degişli ýurtlaryň hersinde ajaýyp abraý gazandy.Sebäbi firmamyzyň döredilmegi.indi bu pudakda ep-esli zehin çekip, iň häzirki zaman dolandyryş usuly bilen önümçilik prosedurasynyň innowasiýasyny talap etdik.Çözüwiň hilini iň möhüm häsiýetimiz hasaplaýarys.

DC çalt zarýad beriji üçin 150A 200A CCS Combo 2 Soket CCS 2 giriş

Aýratynlyklary

1- TUV CE RHOS şahadatnamalary bilen ccs2 zarýad beriji rozetka, ygtybarly we ygtybarly.
2-Işgärler bilen tötänleýin göni aragatnaşygyň öňüni almak üçin, ygtybarly gysgyçly izolirlenen kelleli 2 sany zarýad beriji enjam.
3-Ccs 2 görnüşli zarýad beriji rozetka elektriki awtoulaglara gurnap biler, soň bolsa EV zarýad bermek üçin ccs zarýad ýaragyny ulanyp bilersiňiz.

Kombinirlenen zarýad ulgamynyň girişi, plug-in gibrid elektrik ulaglary (PHEV) we elektrik ulaglary üçin amatly zarýad bermek üçin ulag birleşdirijisidir.ACewropanyň AC we DC zarýad beriş standartlaryny goldaýan 2 giriş we wilkalary ýazyň

iýmit 1. 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-Im standartyna laýyk geliň
2. Gysga görnüşi, arka gurnamagy goldaň
3. Yzky gorag synpy IP55
4.Maks zarýad beriş güýji: 127.5kW
5. “AC Max” zarýad beriş güýji: 41.5kW
Mehaniki aýratynlyklary 1. Mehaniki ömri: 10000 gezek ýüklemeýän wilka / çykaryň
2. Daşarky güýjüň täsiri: basyşdan 1m düşýän amd 2t ulagy alyp biler
Elektrik öndürijiligi 1. DC giriş: 150A 1000V DC MAX
2. AC giriş: 16A 32A 63A 240 / 415V AC MAX
3. izolýasiýa garşylygy : M 2000MΩ (DC1000V)
4. Terminalyň temperaturasynyň ýokarlanmagy : K 50K
5. Vol 3200V naprýa .eniýe garşy duruň
6. Kontakt garşylygy: 0,5mΩ Maks
Amaly materiallar 1. Mysal üçin material: UL94 V-0 termoplastiki, ýangyn saklaýjy dereje
2. Pin : Mis garyndysy, ýokarsynda kümüş + termoplastik
Daşky gurşawyň öndürijiligi 1. Işleýiş temperaturasy: -30 ° C ~ + 50 ° C.
Model saýlamak we adaty sim
Model Häzirki baha Kabel spesifikasiýasy Kabel reňki
DSIEC3m-EV150S, DSIEC3m-EV200S 150A 2 X 50mm² + 1 X 25mm² +6 X 0.75mm² Mämişi ýa-da gara

Ajaýyp administrasiýamyz, kuwwatly tehniki ukybymyz we berk ýokary hilli dolandyryş prosedurasy bilen, alyjylarymyza ygtybarly ýokary hilli, amatly satuw bahalary we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.Elbetde, iň jogapkärli hyzmatdaşlaryňyzyň biri bolmak we lomaý bahadan Hytaý Hytaý DC çalt EV zarýad beriji görnüşi 2 CCS kombinaty 150A Combo 2 zarýad ýaragy üçin kanagatlandyrmagy gazanmagy maksat edinýäris, gözlegiňize baha berýäris, Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň , size ASAP jogap bereris!
Hytaýyň lomaý bahasyHytaý awtoulag giriş zarýad berijisi, Elektrik ulaglaryna geçiriji zarýad bermek, Önümlerimiz degişli ýurtlaryň hersinde ajaýyp abraý gazandy.Sebäbi firmamyzyň döredilmegi.indi bu pudakda ep-esli zehin çekip, iň häzirki zaman dolandyryş usuly bilen önümçilik prosedurasynyň innowasiýasyny talap etdik.Çözüwiň hilini iň möhüm häsiýetimiz hasaplaýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Bizi yzarla:
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

  Habaryňyzy goýuň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň